جایگاه نماز

📝 اگر فردی تمام دستورات الهی را انجام دهد و از محرمات بپرهیزد اما نماز را ترک نماید، دین و ایمان‌اش مانند خیمه‌ و چادری بدون ستون خواهد بود که قابل استفاده نیست و چنین فردی در مقابل کج‌روی‌های دنیوی و عذاب‌های اخروی مصونیت نخواهد داشت.
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم می‌فرمایند:
مثَل نماز، مثَل استوانه و ستون خیمه است که اگر آن ستون استوار بماند، طناب‌ها و میخ‌ها و سایبان استوار خواهد بود و اگر این ستون منهدم شود، نه میخی به کار می‌آید و نه ریسمان و نه سایبانی.

📚 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق نیایش، حق نماز
آیت الله یثربی مدظله