برنامه مجالس شب های ماه مبارک رمضان در بیت آیت الله یثربی

بسمه تعالی

به مناسبت فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان و لیالی نورانی قدر، مجلس سخنرانی و ذکر توسل در بیت حضرت آیت الله یثربی مدظله برگزار خواهد شد.

سخنرانان: جناب استاد حاج شیخ احمدرضوی (شب سوم تا شب سیزدهم)

جناب استادنظری منفرد(ازشب چهاردهم تا شب بیست وسوم)

از شب بیست وچهارم تا پایان ماه مبارک رمضان جناب استاد معاونیان
مراسم احیاء شب های قدر توسط آیت الله یثربی مدظله
زمان: از روز پنجشنبه، ۲ رمضان المبارک۱۴۴۲، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ تا پایان ماه مبارک رمضان، ساعت  ۲۲:۴۵

🔸 با ظرفیت محدود و پخش زنده اینستاگرام Yasrebi_ir
مکان: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸

بیت حضرت آیت الله یثربی مدظله