تربیت فرزند موحّد

📝 روند تربیت فرزند جهات مختلفی دارد. والدین و هر کسی که متصدی امور تربیتی است، باید این جهات را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهند.
در تربیت فرزند، دو جهت مهم مورد تأکید و توجه است؛ یکی جهت دینی تربیت که در اصطلاح علوم تربیتی با عنوان تربیت دینی از آن یاد می‌شود و جهت دیگر، بُعد اجتماعی تربیت انسان است.
در تربیت دینی فرزند ابتدا باید وحدانیّت الهی را بیاموزد.
حضرت امام سجاد علیه‌السلام خطاب به والدین می‌فرمایند:
و تو در راهنمایی و شناساندن ذات خداوند یکتا و کمک در اطاعت‌ و پیروی از او، مسئولی.

📚 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق خانواده، حق همسر
آیت الله یثربی مدظله