امام رضا آگاه به تمام عوالم

📝 حضرت امام رضا علیه‌السلام همچون دیگر حضرات معصومین علیهم‌السلام، به تمام اسرار آفرینش آگاه‌اند و بر عوالم تکوین و تشریع احاطه و سیطره کامل دارند.
اسحاق بن موسی بن جعفر علیهم‌السلام نقل می‌کند که پدرم به فرزندان‌شان می‌فرمودند:
این برادر شما علی بن موسی، عالم خاندان محمّد است؛ مسائل دینی خود را از او بپرسید و مطالب او را نزد خودتان نگهداری کنید. پدرم جعفر بن محمد مکرر به من می‌فرمودند: همانا عالم خاندان محمد در صلب و نسل شماست؛ کاش او را می‌دیدم، همانا او با امیرالمومنین هم‌نام است.

📚 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله