امارت بر مومنان پس از من برای هیچ‌کس جز علی جایز نیست

● امارت بر مومنان پس از من
برای هیچ‌کس جز علی جایز نیست

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله