یغامی که حضرت امام رضـا علیه‌السلام توسط حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام به شیعیان رساندند..

● پیغامی که حضرت امام رضـا علیه‌السلام
توسط حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام
به شیعیان رساندند..

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله