آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده… پاسخی از منظر فقه عامّه به جسارت یک مولوی به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام

● آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده…
پاسخی از منظر فقه عامّه به جسارت یک مولوی به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله