یُمن و برکت حضرت ولی‌عصر عجل الله فرجه /هیچ‌کس را با ایشان قیاس نتوان کرد

● یُمن و برکت حضرت ولی‌عصر عجل الله فرجه /هیچ‌کس را با ایشان قیاس نتوان کرد

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله