نقش پر اهمیت حضرت امام باقر علیه السلام و شاگردان ایشان در تبیین دین

●نقش پر اهمیت حضرت امام باقر علیه السلام و شاگردان ایشان در تبیین دین.

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله