استفتائات

حم تفاوت تقلید امام و مأموم

اگرامام جماعتی بخواهد نمازش رابا غیر غسل جنابت از اغسال واجب ومستحب ثابته بخواند واجتهاداً یاتقلیداً  چنین نمازی برای خودش مجزی باشد آیا لازم است به مامومین اطلاع دهد که اگر فردی نظر دیگری داشت برای نمازش مشکلی پیش نیاید یا چنین امامی بایدحتما وضوهم بگیرد؟

محدوده تولیت متولی در وقف

محدوده تولیت متولی در وقف عام مثل مسجد ومدرسه علمیه وحسینیه تاچه حدی است؟ ۱.آیا میتواند خلاف وقفنامه عمل کند ودرب موقوفه رابسته ومانع استفاده مورد وقف شود؟ ۲.اگر متولی ملتزم بعمل بوقفنامه نباشد ومستمرا خلاف وقفنامه رفتار کند وحتی در صدد جعل سند برای شخصی سازی آن وخروجش از وقفیت باشد آیاشرعا منعزل میشود؟وتولیتش …

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان

تا جایی که من متوجه شدم زن مسلمون نباید با مرد غیر مسلمون یا کافر ازدواج کنه لطفا راهنماییم کنید توی دو مورد ۱. بر اساس ایات ازدواج زن مسلمون با مرد غیر مسلمون باطله یا با مرد کافر؟ اخه اگه اشتباه نکنم اسلام اوردن با ایمان اوردن فرق داره ۲. حالا چطور می شه …