اذن پدر در عقد موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاذن پدر در عقد موقت
سؤال:

سلام. آیا ازدواج با دختر رشیده بالغه بدون اذن پدر جایز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بهتر است از پدر استیذان شود.