انجام مستحبات هنگام کار

استفتائاتدسته بندی: فقهیانجام مستحبات هنگام کار
سؤال:

اگر سر کار مشغول نوافل باشم، از من بخواهند کارم را انجام  بدهم آیا باید نافله را قطع کنم یا اینکه می توانم بعد از نافله انجام بدهم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
قطع نافله مانعی ندارد.