تعیین مهریه

استفتائاتدسته بندی: فقهیتعیین مهریه
سؤال:

با سلام. مهریه زنی یک دستگاه آپارتمان صد متری در مشهد مقرر شده و هیچ قید دیگری ( أعم از اینکه در کدام محل، در چه طبقه، با چه امکانات و چند سال ساخت باشد) در آن لحاظ نشده است؛ حال آیا این مهریه صحیح  است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بیان مذکور برای تعیین مهریه کافی نیست