حق تقدم در مجازات

استفتائاتدسته بندی: حدود و دیاتحق تقدم در مجازات
سؤال:

سلام . اگر بعض اولیای دم عفو از قصاص کنند و دیگران رضایت به بخشش ندهند و خواهان أخذ دیه نیز نباشند حق کدامیک مقدم می شود

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض عفو یکی از اولیای دم، اقوی سقوط حق قصاص از سائر اولیای دم است.