سود سهام بانکها

استفتائاتدسته بندی: بیعسود سهام بانکها
سؤال:

سلام علیکم. خرید و استفاده از سود سهام بانکهای تماما خصوصی، شرعا چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
معامله با موسسات ربوی جایز نیست.