شک در رکعات نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در رکعات نماز
سؤال:

با سلام. اگر فردی مساله را نمی دانست یا فراموش کردکه بعد نماز باید ۱) مثلایک رکعت نمازاحتیاط  بخواند۲) یا دو سجده سهو انجام دهد۳) یا قضای تشهد و یک سجده را انجام دهد حال با بهم خوردن هیات نماز اگردر وقت یا خارج وقت حکم مساله را فهمید یا به یاد آورد و موارد مذکور را اتیان کرد با طهارت یاغیرآن آیا نمازش تصحیح می شود یا باید اعاده یا قضا کند اصل نماز را علاوه برسه مورد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در همه موارد مذکور لازم است با طهارت باشد، در مورد نماز احتیاط اگر بین نماز اصلی و نماز احتیاط، یکی از مبطلات نماز را به جا آورد باید نماز را اعاده کند و بنابر احتیاط مستحب، ابتدا نماز احتیاط سپس نماز اصلی را اعاده کند.
در مورد سجده سهو، اگر سهواً آن را انجام نداد هر زمانی که فهمید یا به یاد آورد باید فوراً بجا آورد و اعاده نماز لازم نیست.
در مورد قضای تشهد یا سجده، اگر بین نماز و قضای تشهد یا سجده عمداض یا سهواض یکی از مبطلات نماز را انجام دهد بنابر احتیاط واجب علاوه بر قضای تشهد یا سجده، اصل نماز را اعاده کند.