صحبت کردن با نامحرم در فضاهای مجازی

استفتائاتدسته بندی: فقهیصحبت کردن با نامحرم در فضاهای مجازی
سؤال:

سلام. آیا صرف دادن پیام به صورت پیامک و یا اپلیکیشن های پیام رسان و ردّ و بدل کردن پیام و صحبت کردن در خصوص مسائل جنسی و معاشقه کردن، دلیل و بیّن این اعمال در عالم واقعیت است؟ و یا با صرف دادن پیام بیّن انجام عمل زنا در عالم واقعیت است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
موارد مذکوره مثبت عمل نامشروع زنا نمی باشد؛ ولی نفس عمل گناه می باشد و باید استغفار کند.