طلاق تا پایان عده

استفتائاتدسته بندی: فقهیطلاق تا پایان عده
سؤال:

بنام خدا
آیت اله جناب مستطاب یثربی زید عزه
سلام و با آرزوی سلامتی
۱-خدا در سوره طلاق می فرماید زنان را بعد طلاق تا پایان عده نگه دارید ؛ آیا این نگه داشتن موجب محرمیت نیز می شود یا نامحرم هستند؟

۲ – در نوع طلاق ها تفاوت هست یا خیر ؟

۳  – در ایام عده آیا زن و شوهر از هم ارث میبرند؟

۴-شهرداری تعدادی سرویس بهداشتی ساخته که پشت به قبله می باشند و تذکرات مکرر هم جهت اصلاح کار ساز نشده است و مردم در مواقع اضطرار و ضرورت به ناچار استفاده می نمایند:
آیا استفاده در موارد ضرور جایز است ؟
۵- تکلیف در چنین مواقعی چیست آیا تخریب بر مومنین واجب است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱ و ۲- در عده طلاق رجعی، زن و مرد به هم تا پایان عده محرم می باشند و لکن در طلاق بائن محرمیتی وجود ندارد.
۳- در طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند.
۴- در فرض مذکور به گونه ای قرار بگیرند که پشت به قبله محقق نشود.
۵- تخریب جایز نیست.