مجامعت با احتمال عادت ماهانه بودن همسر

استفتائاتدسته بندی: فقهیمجامعت با احتمال عادت ماهانه بودن همسر
سؤال:

سلام علیکم
آیا مقاربت با زن درحالیکه ایام حیض او نزدیک شده یا رسیده ولی هنوز به حسب ظاهر دم حیضی درکار نیست ومرد احتمال می دهد یا گمان یا یقین دارد با نزدیکی دم حیض آزاد شود اشکال دارد؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
حرمت مجامعت مختص به تحقق حیض است.