نبش قبر شهید

استفتائاتدسته بندی: فقهینبش قبر شهید
سؤال:

سلام. آیا در مورد مزار شهید نیز می توان پس از گذشت ۳۰ سال نبش قبر نمود و بدن میت دیگری را داخل قبر آن شهید دفن کرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
نبش قبر امامزادگان و شهداء و علماء و همچنین موارد دیگری که مستلزم هتک باشد، اگر چه سالها بر آن گذشته باشد حرام است