استفتائات

پس دادن قرض در صورت تنزل ارزش پول

سلام علیکم  ۱-اگرفردی از دیگری مبلغی قرض گرفت تا فلان مدت آنرا اداء کند و اتفاقا” درطی این مدت ارزش پول تنزل فاحش کرد آیا قرض گیرنده باید جبران کند یا طبق قرار همان را پرداخت کند کافیست ۲- درفرض سوال قبل اگرمدتی برای ادای بدهی درقرار نباشد وقرض گیرنده موقع ادای بدهی بافرض تنزل …

روزه کسی که شغل اش در سفر است اما بار آخر به هدف غیر از شغل سفر می کند

سلام علیکم ۱فردی شغلش درسفراست و مصداق کثیرالسفراست حال اگر یک روزبه محل کارش جهت صله رحم برود (نه کار) در آن روز حکم نمازوروزه اش چیست و اگر قبل ازظهر به آن محل میخواهد برود باید باحالت روز ه برود و برگردد چه قبل ظهربرگردد وچه بعدظهر؟ ۲اگربه محل کاربه قصدکارو صله رحم هردوبرودنمازو …

گذشتن از حق قصاص

سلام علیکم ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد : در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می تواندپس از وقوع جنایت و پیش از فوت،از  حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید. حال باوحدت ملاک از ماده قانونی یاد شده چنانچه فردی از بیماری خود در رنج بسیار باشد و بنا به …

بارگیری و پخش فیلم از اینترنت

سلام علیکم   بیشتر فیلم هایی که به صورت نمایش خانگی به فروش می رسند در اینترنت به صورت لینک رایگان برای دانلود نهاده شده هست،آیا ما مجاز هستیم این کانال هایی که قانون کپی رایت را رعایت نمی کنند پیگیری کنیم واز آنها فیلم دانلودکنیم وانتشار دهیم مثلا فیلم ها به صورت پولی در برخی …

واگذاری حق سکونت به همسر بعد از وفات

سلام ۱) مردی برای اینکه زنش رابعدفوتش ازسکونت درخانه منع نکنند میتواند طبق قراردادی حق سکونت را به عنوان(عمری)دراختیار این زن قراردهدبه طوری که ورثه مالک ارث هستندولی ازطرفی نمیتواننددراین خانه تصرف کنند؟ ۲) اگر راه دیگری نیزبرای این مساله هست بفرمایید(تشکر)