استفتائات

طریقه خواندن نماز میت

آیه شریفه (رَبَّنَا آتِنَا فِیالدُّنْیَا حَسَنَهً وَ فِیالآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) را باید امام بعد از پایان نماز میت بخواند یا بعد از اینکه میت را حرکت دادند و بردند؟ و آیا این آیه شریفه خوانده بشود چرا که  معمولا در نمازهایی که مراجع و علما بزرگ میخوانند شنیده نشده است.

مشروط بودن وجوب فطریه به هشیاری

۱.دروجوب زکات فطره هشیاری فرد وعایله اش هر دو شرط است که اگر هرکدام بیهوش یا دیوانه یا در کما بودند پرداخت واجب نباشد ۲.اگر فرد به هوش (باتمام اقسامش) نبود ولی غنی بود آیا واجب است فطره اش را برای خود ونان خورانش جدا کنند وب پردازند (هرچندبه اذن مجتهد)یا کلا از او و …

احکام نماز عید فطر

۱.فردیکه عید فطر برایش ثابت نشده ووظیفه اش گرفتن روزه است آیا میتواند برای کسانیکه فطر برایشان ثابت شده نماز عید بخواند ۲. اگر امام جماعت در نماز عید وضویش باطل شود آیا میتواند نماز را ادامه دهد(برخلاف نماز واجب) یا باید کسی رابجای خود قرار دهد ویا همینطور نمازش را رها کند وبرود

عدالت امام جماعت

السؤال الأول: هل العداله التی تجب أن تکون شرطًا فی إمام الجماعه لا دخل لها بعقیدته سواء کانت صحیحه أمفاسده؟! بمعنى هل أنه یمکن الصلاه خلف إمام تکون معتقداته فاسده؟ طبعًا بغض النظر عن التشخیص وأن إمامالجماعه الفلانی عقائده فاسده أم لا؛ إذ أن التشخیص یحتاج لتبثت ودلیل قاطع وواضح، سؤالی هذا بسبب جواب سمعته …