حکم خرید سفته

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم خرید سفته
سؤال:

خرید سفته به قیمت آزاد حدودا دو برابر خرید سفته از بانک مرکزی هست. کسی که کار فروش سفته در بازار آزاد انجام میدهد چه نکات شرعی را باید رعایت کند .

پاسخ:

خرید سفته در فرض مذکور مانعی ندارد.