آسیب رساندن به زیبایی

استفتائاتدسته بندی: حدود و دیاتآسیب رساندن به زیبایی
سؤال:

سلام علیکم.اگر کسی به زیبایی شخصی آسیب برساند دیه مقدّر دارد یا ارش؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
هر نقصی که دیه مقدّر شرعی نداشته باشد حاکم شرع می تواند ارش تعیین کند