آمیزش با همسر در زمان عادت ماهیانه

استفتائاتدسته بندی: فقهیآمیزش با همسر در زمان عادت ماهیانه
سؤال:

سلام علیکم

 الف): اگر مرد در زمان حیض همسرش با او آمیزش کند.

ب): در روز ماه رمضان که زن و شوهر هر دو روزه اند با هم آمیزش کنند. جریمه شرعی شان چیست؟

لطفا راهنمایی بفرمایید.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
الف- کفاره جماع در حال حیض بنابر احتیاط مستحب یک مثقال طلا در ثلث اول ایام حیض و نیم مثقال طلا در ثلث دوم ایام حیض و ربع مثقال طلا در ثلث آخر ایام حیض است.
ب- کفاره مجامعت در ماه مبارک رمضان که با رضایت زوجین انجام شده باشد، برای هر کدام، گرفتن دو ماه روزه برای یک روز است ( البته با احکام خاصی که دارد) یا اطعام شصت نفر فقیر.