اجاره موقوفه

استفتائاتدسته بندی: بیعاجاره موقوفه
سؤال:

سلام. اجاره موقوفه ای کوچکی که سالانه حدوددومیلیون ونیم میشوددر دست نائب التولیه بوده که این نائب التولیه مریض میباشد.متولی هم در دسترس نیست وجواب پیام و… نمی دهد.

 اجاره دهنده هم که همیشه دیر پرداخت می کندو بد حساب هست و ازقبل هم بدهی موقوفه در نزد نائب التولیه دارد می خواهد پـول اجاره سال۹۸بدهد.آیاشخصی کـه امـورنائب دستش هست این پـول رابگیرد ودرحساب مـوقوفه بگذارد یا نه؟ یا این را رها کند تا متولـی جواب دهد و…؟متشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
مستأجر باید اجاره را به دست کسی برساند که اختیار تصرف در اموال متعلق به موقوفه را دارد.