اجیر کردن برای خواندن اعمال مستحبی

استفتائاتدسته بندی: فقهیاجیر کردن برای خواندن اعمال مستحبی
سؤال:

سلام فردی دارای بیماری سلس است می خواهداجیر شود در مقابل پولی برای خواندن زیارت عاشورا همراه نمازش آیاچنین اجاره و نیابتی صحیح است مخصوصا راجع به نمازش با توجه به اینکه نمی تواند مطلب را به موجر اطلاع دهد به جهت خجالت و اگراجیر شودو نماز زیارت عاشورا، را هم خود بخواندو هم نیابت به دیگری دهد یا تنهانیابت به دیگری دهد مشکل حل می شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اجیر شدن برای اصل زیارت مانعی ندارد و نسبت به نماز همان نماز معذور را به جا آورد و احتیاطاً نایب هم بگیرد.