اجیر گرفتن برای نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیاجیر گرفتن برای نماز
سؤال:

سلام علیکم
شخصی که اجیر گرفته شده برای خواندن نماز قضاء اگر خسته شود از نماز خواندن و مشکل زانو درد داشته باشد می تواند نماز را نشسته بخواند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
جایز نیست.