احترام به مسجد

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحترام به مسجد
سؤال:

سلام علیکم
۱) گذاشتن میت در مسجد قبل ازغسل اگر هتک حرمت مسجدنباشد و موجب تنجیس مسجد هم نباشدچه یک شب تا صبح و یا لحظاتی کوتاه جهت تشییع آیا ایرادی دارد؟۲بعد تجهیز، دفن در مسجد اگر مغایر با امور وقف و مسجدیت نباشد ایرادی دارد؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- مانعی ندارد.
۲- جایز نیست.