احتیاط در خواندن صیغه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحتیاط در خواندن صیغه
سؤال:

سلام

۱. ما دیشب صیغه خواندیم ولی  شک  دارم اگر برای  احتیاط دوباره  بخوانیم، باید صیغه قبل را باطل  کنیم؟

۲ . اگر خودمان بخوانیم واقعا درست است یا باید فقط روحانیت بخوانند؟

۳.‌ اگر مدت صیغه و مقدار مهریه را تغییر دهیم آیا باید صیغه قبل را باطل  کنیم؟ یا فقط برای احتیاط مجدد صیغه بخونیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- تکرار صیغه به عنوان احتیاط مانعی ندارد.
۲- اصل در اجرای صیغه طرفین عقد می باشند و باید دقت کنند که صیغه را صحیح بخوانند.
۳- با توجه به اینکه هر عقد موقتی مدت و مهریه خاص خود را دارد؛ این سؤال دارای صور مختلفی است:
الف: نسبت به کم کردن مدت نیازی به اجرای صیغه مجدد نیست، هرگاه مرد تصمیم به جدایی بگیرد می تواند بقیه مدت را بذل کند.
ب: برای اضافه کردن مدت بعد از پایان یافتن عقد اول، مجددا باید صیغه عقد را اجرا کنند.
ج: نسبت به مهریه هم در صورت رضایت زوجه می تواند بخشی از مهریه یا همه آن را ببخشد.
د: برای ازدیاد مهریه هم مرد می تواند بیش از مقدار مقرر در عقد را به همسرش هبه کند.