احکام نماز عید فطر

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحکام نماز عید فطر
سؤال:

۱.فردیکه عید فطر برایش ثابت نشده ووظیفه اش گرفتن روزه است آیا میتواند برای کسانیکه فطر برایشان ثابت شده نماز عید بخواند

۲. اگر امام جماعت در نماز عید وضویش باطل شود آیا میتواند نماز را ادامه دهد(برخلاف نماز واجب) یا باید کسی رابجای خود قرار دهد ویا همینطور نمازش را رها کند وبرود

پاسخ:

۱و۲. در هر دو فرض نمیتواند امامت کند و نسبت به بطلان وضو هم مانند احکام سایر نمازهای جماعت عمل شود.