اخذ سود از مال مرتهن

استفتائاتدسته بندی: بیعاخذ سود از مال مرتهن
سؤال:

سلام. آیا می شود موجر در ازای اینکه خانه اش را به کسی اجاره یا رهن داده، با پول پیشی که از او می گیرد در حالی که او راضی است برای خودش کاسبی کند یا آن را در بانک بگذارد و سود شرعی آن را بگیرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در عقد رهن، خانه را به عنوان وثیقه در اختیار مرتهن (قرض دهنده) قرار می دهند و پولی را بابت قرض می گیرند و برای تصرف در مال مرهونه (خانه) یا باید عقد اجاره منعقد شود و یا از صاحبخانه برای تصرفات اجازه بگیرند.