اداکردن مخارج الفاظ در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیاداکردن مخارج الفاظ در نماز
سؤال:

سلام علیکم
نمازخواندن به گونه ای که الفاظ عربی درست ادا و مقصود ادا شود مدنظر است یا به گونه ای که فرد معنای فارسی هر ذکر عربی در هر اصل نماز مانند رکوع و سجود به یاد آورد و متوجه شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم ورحمه الله
شرط صحت نماز ادا کردن کلمات و الفاظ نماز است آن گونه که دستور داده شده و فهمیدن معنا در صحت نماز تاثیری ندارد.