ادای خمس برای ورثه

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتادای خمس برای ورثه
سؤال:

سلام علیکم
در مورد ارث گاهی از فردی به ما ارث می رسد که ما اطلاع از خویشاوندی با او نداشتیم وگاهی میت کاملا شناخته شده است ولی اموالی از او برملا می شود که گمان نمی کردیم اوچنین اموالی دارد این دو صورت کدام بر وارث ادای خمس است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
در فرض اول خمس آن واجب است.