ادعا در معاملات ربوی

استفتائاتدسته بندی: بیعادعا در معاملات ربوی
سؤال:

با سلام۱- آیا صرف ادعای یک نفر مبنی بر معامله ربوی با شخص دیگر  علیرغم آنکه وجود تعدادی از معاملات کالایی صحیح و شرعی فی مابین آنها محرز و مسلم می باشد، دلالت بر ربوی بودن معامله دارد؟

۲- آیا در روابط مالی فی مابین افراد، اصل بر ربوی بودن و نامشروع بودن معاملات و روابط است و یا اصل بر صحت و مشروع بودن؟

۳- در صورتی که فردی مدارکی دال بر انجام معاملات کالایی صحیح داشته باشد و نسبت به برخی دیگر  از معاملات انجام شده، فاقد فاکتور یا قرارداد باشد، آیا مراودات مالی نامعلوم، خمل بر صحت و مشروع بودن می شود و یا حمل بر ربوی بودن و فاسد بودن معاملات؟.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در موارد مذکوره اصل بر صحت و مشروعیت معاملات است. مگر آنکه خلاف آن در محضر حاکم ثابت شود.