ارث بردن زن از حق فسخ

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتارث بردن زن از حق فسخ
سؤال:

سلام. آیا زن از حق فسخ ارث می برد و در صورتی که ارث می برد آیا می تواند به تنهایی اعمال خیار کند یا خیر؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بلی، زن از حق خیار فسخ ارث می برد؛ لکن در اعمال خیار لازم است موافقت بقیه ی ورّاث را جلب کند.