ازدواج با خواهر زن

استفتائاتدسته بندی: نکاح وطلاقازدواج با خواهر زن
سؤال:

ازدواج با خواهر زن در چه صورت جایز است؟

پاسخ:

بسمه‌ تعالی
در صورت فوت یا طلاق زوجه و پایان عده، نکاح با اخت الزوجه جایز است.