ازدواج با فرزندِ شوهرخواهر

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج با فرزندِ شوهرخواهر
سؤال:

سلام علیکم
خواهرم با یکی ازدواج کرده که زنش به رحمت خدا رفته است. شوهرخواهر از زن قبلی یک دختر دارد. من و دختر شوهر خواهرم از همدیگر خوشمان می آید. آیا به هم محرم هستیم؟ و می توانیم با هم ازدواج کنیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
ازدواج مانعی ندارد.