ازدواج با کسی که نماز نمی خواند

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج با کسی که نماز نمی خواند
سؤال:

سلام ازدواج باکسی که نماز نمیخواند اما زبانی به اسلام و اهل البیت و مقدسات اسلامی توهیننمی کند چه حکمی دارد؟کسی که همانند مرجئه بگوید فقط پاکی دل و قلب مهم هست و زبانیمسلمان باشد ولی نماز نخواند.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ازدواج با مسلمان جایز است؛ اگرچه در دستورات شرع توصیه به انتخاب همسری که عملاً و اخلاقاً مؤدب به آداب شریعت باشد فراوان است.