ازدواج بعد از ابطال اعمال عمره

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج بعد از ابطال اعمال عمره
سؤال:

با سلام اگر شخصی قبل از ازدواج به عمره برود و اعمالش باطل شود و بعدا ازدواج کند و دیگر بعد از آن نتواند به حج یا عمره رود تکلیف ازدواج او چطور خواهد بود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اگر احرام از اول باطل بوده ازدواج مانعی ندارد، اما اگر احرام درست بوده و عمره را باطل کرده و از عمره باطل با تقصیر بیرون آمده باشد، در این صورت نیز ازدواج مانعی ندارد؛ اما اگر بدون تقصیر و بیرون آمدن از احرام باطل برگشته و ازدواج کرده، در این صورت ازدواجش باطل است.