استفاده از اموال عمومی رهاشده

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده از اموال عمومی رهاشده
سؤال:

سلام علیکم
مقداری کابل فیبرهای نوری و آهن آلات بلا استفاده که تقریبا مدت ۱۵ سال است در انبار مخابرات روستایی که بنده مسئول و نگهبان آن هستم گذاشته شده که هیچ گونه استفاده ای دیگر از آنها نمی شود.
آیا میتوان آنها را به ضایعاتی فروخت و پول آن را خرج زندگی شخصی کرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
تصرف در اموال دولتی منوط به اجازه متولیان آن است.