استفاده از شبکه های اینترنتی

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده از شبکه های اینترنتی
سؤال:

باسلام. استفاده از شبکه های اینترنتی یا رسانه ای چه تکلیف شرعی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
فی حد نفسه مانعی ندارد؛ مگر اینکه مشتمل بر مطالب خلاف شرع باشد.