استفتاء در مورد کیفیت خوابیدن

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفتاء در مورد کیفیت خوابیدن
سؤال:

سلام. خوابیدن رو به قبله در شب که در روایات آمده، چگونه است؟ کف پا رو به قبله باشد یا به صورت شمالی جنوبی بخوابد؟ با تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
برای خوابیدن به سمت قبله دو کیفیت ذکر شده است: اول اینکه کف پاها به سمت قبله باشد، مانند خواباندن شخص محتضر به روی قبله؛ دیگر اینکه به نحوی بخوابد که تمام مقادیم بدن از سمت راست به سوی قبله باشد، مانند خواباندن میت در قبر. در کتاب مفاتیح الجنان، کیفیت دوم ترجیح داده شده است