استهلال شرعی هلال اول ماه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستهلال شرعی هلال اول ماه
سؤال:

سلام علیکم. آیا رؤیت با چشم مسلح (دوربین وتلسکوپ) در حالی که همان هلال با چشم غیر مسلح رؤیت نمی‌ شود اول ماه را ثابت شرعاً می ‌کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
خیر، باید با چشم عادی رؤیت شود.