اشتباه در محاسبه مسافت در سفر شرعی

استفتائاتدسته بندی: فقهیاشتباه در محاسبه مسافت در سفر شرعی
سؤال:

سلام  اگر فردی در مسافرت از راننده مسافت طی شده را بپرسدتا بداند نماز خودرا کامل یا شکسته بخواند و راننده یک یا دو کیلومتر مسافت را کمتر عنوان کند و مسافر نماز را شکسته بخواند و بعد از مدتی متوجه شود که در نقشه مسافت چقدربوده و راننده درگفتن مسافت به او اشتباه کرده ،آیا باید نمازشکسته خود را قضا کند و یا اگر روزه باشد کفاره به او تعلق میگیرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه قصد چهار فرسخ بوده، بعد از حد ترخص باید نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کند.