اعتبار وصیت نامه دوم

استفتائاتدسته بندی: فقهیاعتبار وصیت نامه دوم
سؤال:

با سلام.
شخصی وفات کرد و دو وصیت داشت :
اولی: سالها پیش نوشته، و به طور رسمی در وزارت دادگستری در دادگاه جعفری مستند شده است.
دومی: اصلاح شده و جدید است و ماه ها قبل از فوت متوفی بود ، اما مانند اولی از نظر قانونی مستند نبود ، جز اینکه مرحوم آن را به صورت شفاهی گفته و چند نفر آن را از او شنیده اند

متوفی در این وصیت نامه اصلاح شده نوشت که یک سوم پول وی به کارهای خیریه و کمک به فقرا و مستمندان در صورت صلاحدید متولی تعلق می گیرد.

برای تأیید وصیت نامه دوم جدید ، متوفی شخصاً وصیت نامه اصلاح شده را با اثر انگشت و امضای خود با امضای ۳ شاهد امضا کرد و یکی از پسران و نوه او در لحظه اصلاح حاضر بود.
اکنون پسر دیگری از مرحوم فقید وجود دارد که با بقیه برادران خود مخالفت کرده و می گوید:
وصیت نامه اولی معتبراست ، زیرا به طور رسمی در دادگاه مستند شده است ، ووصیت نامه دوم باطل است به دلیل اینکه در دادگاه وطبق قوانین ساخته شده توسط انسان مستند نشده است.
سوال اینکه:
۱- آیا وصیت نامه دوم (جدید ، اصلاح شده)یک وصیت نامه شرعی محسوب می شود و واجب العمل است یا خیر؟ وما بنابران باید یک سوم اموال آن را به فقرا و مستمندان و کارهای نیک بپردازیم؟
۲- اگر وصیت نامه دوم شرعی است پس شخصی که آن را به بهانه اینکه از طرف دولت مستند نیست و مهر دادگاه بر آن نیست ، به چالش می کشد چیست؟

لطفاً حکم این مساله را توضیح بفرمایید

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
با فرض اینکه اطمینان حاصل شود ، باید با دستورات وصیت نامه دوم عمل کرد ، و این وصیت نامه دوم دستورات وصیت نامه اولی را فسخ می کند ، ومهر دادگاه در شرعی بودن وصیت نامه دخیل نمی باشد .