اقتدا به امام جماعت غیر عادل

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتدا به امام جماعت غیر عادل
سؤال:

با سلام.اگر امام جماعت را عادل نمی دانیم یا قرائتش صحیح نباشد آیا می توان نماز قضای احتمالی و احتیاطی از خود یا قضای احتیاطی یا یقینی که از طرف میتی تبرعا و مجانا می خوانم را به چنین امام جماعتی اقتدا کنم یا اگر در چنین موقعیتی گیر افتادیم صورتا جماعت را همراهی کنم و اقتدای واقعی نکنم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در فرض مزبور اقتدا صحیح نیست.