بازگشایی مسیر آب در باغ ها

استفتائاتدسته بندی: حقوقبازگشایی مسیر آب در باغ ها
سؤال:

سلام. شخصی از جوی آب داخل خیابان مجرای آبی به داخل باغش کشیده و ازاین راه، آب به باغات دیگر می رود. آیا صاحب زمین می تواند راه آب را مسدود کند و بگوید خودتان از داخل کوچه راه آب برای زمینتان بکشید؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
تصرف در ملک دیگران مستلزم تحصیل رضایت مالک است.