آگوست, 2021

  • 7 آگوست

    بازی با شطرنج

    سلام علیکم اگر در بازی شطرنج به مهره های آن حرکت های جدید اضافه کنیم آیا از آلت قمار خارج می شود؟