بلند نخواندن حمد و سوره در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیبلند نخواندن حمد و سوره در نماز
سؤال:

سلام علیکم
اگر حمد وسوره نماز صبح مغرب وعشاء بلند خوانده نشود نماز باطل است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
جهر در موضع اخفات و بالعکس در صورت سهو موجب بطلان نیست.