بهره برداری شخصی از مشاعات آپارتمان

استفتائاتدسته بندی: فقهیبهره برداری شخصی از مشاعات آپارتمان
سؤال:

در یک آپارتمان مسکونی، همسایه‌ای داریم که از فضاهای مشاعات و عمومی ساختمان (مانند موتورخانه، راه‌‌پله، پشت بام، حیاط و…) به عنوان محل نگهداری وسایل خود استفاده می‌نماید. اگرچه که ایشان به عنوان یکی از مالکان حق استفاده از فضای عمومی ساختمان را دارند؛ اما باقی همسایگان از کار ایشان رضایت ندارند. فعل ایشان به لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
تصرف در مشاعات منوط به اذن سایر مالکین می باشد.